Polityka Prywatności realizowana w
P.H.U. BORKAŁA - Henryk Borkała


Szanowni Klienci.

W związku z wejściem w życie od 25.05.2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, mając na uwadze ochronę danych osobowych naszych Klientów przekazujemy Państwu niezbędne informacje, mówiące o sposobie ich gromadzenia i przetwarzania przez P.H.U. BORKAŁA - Henryk Borkała .

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma P.H.U. BORKAŁA - Henryk Borkała, ul. Szewska 3, 34-120 Andrychów, NIP: 551-14-22-727, telefon: 602 705 560, adres e-mail: borkala@interia.pl zwana dalej „Administratorem”.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dostęp do danych Klientów mają jedynie właściciele firmy i upoważnieni pracownicy.


§ 2 Rodzaj danych i zakres ich wykorzystania.

 1. Główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy wynikają z charakteru działalności naszej firmy. Są to dane dotyczące zawieranych umów, zleceń, przesyłanych ofert, proponowanych cen za usługi, negocjacji handlowych skutkujących otrzymaniem zleceń.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich realizacji, tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Państwa dane nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkiej staranności dla ochrony osób, których dane dotyczą i zapewnia, że gromadzone dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zbierane do oznaczonych, zgodnych z prawem celów.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 3 Kontrola i dostęp do swoich danych osobowych.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz przenoszenia danych.
 2. Dla realizacji uprawnień wg. p-ktu III.1. można wysłać informację w formie elektronicznej na adres e-mailowy borkala@interia.pl lub w formie pisemnej na adres: P.H.U. BORKAŁA - Henryk Borkała, ul. Szewska 3, 34-120 Andrychów


§ 4 Pliki "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony promocja-targi.pl stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownika został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


P.H.U. BORKAŁA - Henryk Borkała

P.H.U. BORKAŁA - Henryk Borkała

ul. Szewska 3
34-120 Andrychów

tel: +48 602 705 560